dk uk

Fornyelse og fællesskab

Bakkegårdsskolens identitet og traditioner blev i værdifasen diskuteret og fremhævet som noget elever, personale og forældre var glade for og ønskede at bevare. Samtidig var der også et stærkt ønske om fornyelse, så pædagogik, organisering og fysiske rammer bedst muligt udgør en skole, der gør eleverne klar til fremtidens udfordringer. Derfor var det ideen om den fleksible skole, der dannede grundlag for udviklingsarbejdet med Bakkegårdsskolen. Den fleksible skole, der kan rumme en mangfoldighed af intelligenser, læring, viden og kompetencer. Det var også et centralt ønske at skolen skulle hænge fysisk sammen for, at understøtte værdierne om fællesskab og tryghed.

Skolen som integreret del af lokalsamfundet

Som følge af bygningen af en ny hal inddrog skolen fra starten fremtidige brugere og skabte et stærkt samarbejde med foreninger i lokalområdet. Visionen var at Bakkegård med den nye idrætshal ikke bare skulle være en skole, men et forum, hvor skole og lokalsamfund flettes sammen. 

Vangedeområdets sportsklubber og fritidsforeninger deltog i processen med ideer og fik indflydelse på udformningen af den ny hal. Dermed skabtes et bredt engagement med det formål at lade den nyombyggede skole være et naturligt centrum for fritidslivet og ramme for aktiviteter fra morgen til sen aften.

Det har været vigtigt, at få et hus, som fungerer som skole med en integreret GFO. Det var også vigtigt, at få en idrætshal. Det ville vi gerne have til Vangede – og det fik vi. Det er en fantastisk mulighed. Et er, at skolebørnene har fået en idrætshal, som vi kan dele op. Noget andet er, hvis vi kan få skolen til at fungere som en del af nærmiljøet, så vi ikke har en skole, der ligger hen som en mørk klump fra klokken 14. Jeg har en forestilling om, at man fx har skoleelever i den ene ende, mens pensionister laver gymnastik i den anden ende. Ved et tilfælde kommer de måske til at sidde i kantinen og snakke sammen. Det ville kunne give både børnene og de ældre noget." Jørgen Tarris, tidligere bestyrelsesformand på Bakkegårdsskolen (2004).

Den nye hal åbner sig op imod landskabet

Udover at hallen blev tænkt som en forbindelse mellem skole og lokalsamfundet, fik hallen også en funktion som skolens hjerte - et rum for fællesskabet, som er en af skolens bærende værdier. Idrætshallens forbindelse med aula og udendørsarealer skaber forbindelse med en stor del af skolen, og er samtidig et fællesområde hvor hele skolen kan mødes til sang, musik og teater.

Snittegning af hal og skole