dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evalueret et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Bakkegårdsskolen er endnu ikke evalueret på Rum & Funktion. En evaluering forventes at finde sted 2010.

Bakkegårdskolens medarbejdere har alle deltaget i de "Kommunikation og læring" kurser Gentofte Kommune har arrangeret som inspiration til nye undervisningsformer. Kurserne var en central del af skoleudviklingen og blev midtvejsevalueret af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Midtvejsevalueringen omfatter kurserne på: Dyssegård, Tjørnegård, Munkegård, Ordrup, Hellerup og Bakkegård.
Læs evalueringen her

Bakkegårdsskolen har som pilotprojekt arbejdet med at integrere skole og GFO med fokus på samarbejde og fælles udvikling for lærere og pædagoger. Pilotprojektet blev evalueret i 2003.
Læs mere her

”Jeg tror, det er vigtigt, vi tænker nyskabende hele tiden og på, hvordan vi kommer videre." Jørgen Tarris, tidligere bestyrelsesformand på Bakkegårdsskolen (2004).

Skolens nye PUC

Snittegning over hal og sammenhæng med resten af skolen