dk uk

”Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke”

– P. Henningsen i Dyssegårdens projektforslag

Sammenhæng mellem skole og fritid

En bærende idé i projektet har været at ruste skolens børn til fremtiden. Det afspejles i skolens værdier hvor der blandt andet lægges vægt på fleksibilitet. Som del af dette ønskede skolen fra starten at integrere GFO og indskolingen, for at skabe et dynamisk team blandt medarbejderne og for at skabe en sammenhæng mellem skoletiden og fritiden. I stedet for at betragte skoletid og fritid som isolerede forløb for børnene ønskede man at få medarbejdernes komplementære ressourcer i spil og skabe et rum omkring indskolingsbørnene, der tog højde for et helhedsbillede af barnet – med de sociale, faglige og personlige kompetencer som ligeværdige komponenter.

Indtagelse af aularummet

For at få mere plads, uden at bygge ud, valgte man at udnytte aulaens rum på helt nye måder. I stueplanet blev der indrettet GFO og indskolingsfaciliteter. På 1. og 2. sal blev der lagt plateauer ud i hver ende mellem aulaens fløje og derved blev ”luften” inddraget til fællesrum for udskoling og mellemtrin. Ved at indtage aularummet fik man skabt flere m2 til undervisning, gruppearbejde og ophold. For at knytte de to langsider sammen etableredes broer på tværs så hele etagen fik en helt ny sammenhængskraft. Langs med væggene blev der opstillet sæder som fungerer som læsenicher til fordybelse eller projektarbejde.

Ny organisering af klasserne

Dyssegårdsskolen ønskede at udvikle undervisningen til at tage højde for børns læringsstile og de 8 intelligenser. For at de fysiske rammer skulle understøtte behovet for fleksibel undervisning valgte man at organisere klasserne i hjemområder for hvert klassetrin bestående af hhv base, fællesrum og fællesområde. Basen, som er det egentlige klasselokale, fik store skydedøre der giver mulighed for at åbne helt op til fællesområdet og udvide de fysiske rammer efter behov. Fællesrummet er placeret mellem to baser også med skydedøre. Her er indrettet køkken og arbejdsborde og rummet er tænkt til ophold eller projektarbejde. Fællesområdet er placeret på de nye plateauer og er et område der kan bruges til studier, projektarbejde, ophold, leg og fordybelse. Baser og fællesområder udgør tilsammen et område for 3 klasser.

Udskolingen blev placeret for sig selv i det gamle bibliotek og de to tidligere GFO-bygninger.

Pædagogisk udvikling

Som del af medarbejdernes efteruddannelse blev der arrangeret foredrag med Susanne Aabrandt og Jens Møller Andersen. Foredraget tog udgangspunkt i Howard Gardeners teori om mange intelligenser og Dyssegårdsskolens medarbejdere har siden arbejdet med hvordan undervisning kan tilpasses det enkelte barns behov og læringsstil.

Plakater der kobler teorien om de mange intelligenser og de forskellige læringsstile