dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evalueret et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Der blev foretaget en Rum & Funktion gennemgang af Dyssegården i marts 2006 og med udgangspunkt i brugernes oplevelser og erfaringer med brugen af fællesarealerne valgte man blandt andet at lave nogle justeringer af aulaens stueplan for at reducere støjen i rummet. Der blev indsat glasvægge langs med GFO og indskolingslokalerne i stueplan for at forbedre lydforholdene i aularummet. Derudover blev der monteret akustikforbedrende plader på aulaens flader for at give optimal rumklang både ved samling af hele skolen og ved normal undervisning på alle etager.
Se evalueringsrapport

Dyssegårdsskolens medarbejdere har alle deltaget i de "Kommunikation og læring" kurser Gentofte Kommune har arrangeret som inspiration til nye undervisningsformer. Kurserne var en central del af skoleudviklingen og blev midtvejsevalueret af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Midtvejsevalueringen omfatter kurserne på: Dyssegård, Tjørnegård, Munkegård, Ordrup, Hellerup og Bakkegård.
Læs evalueringen her

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her

Kombi-biblioteket blev evalueret af Cubion i 2005.
Se evalueringsrapport.

Den nybyggede PUC i øvre del af den tidligere gymnastiksal