dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

”Fra fag til proces, fra lektion til session, fra faste lokaler til flytbare vægge”

Dyssegårds værdiprogram s. 12

Dyssegårdsskolen indledte ombygningsprocessen med en dialog om værdier. Diskussionen tog især afsæt i scenarier om fremtiden, om hvordan skolen skulle organiseres og hvordan børn lærer bedst. Ledelse, medarbejdere, elever, forældre og SKUB-projektgruppen deltog i dialogen og værdierne blev formuleret således:

Fællesskab; omsorg, ansvar, tolerance og respekt for hinanden
Selvværd, ligeværd og empati
Åbenhed og nysgerrighed
Engagement og begejstring
Fleksibilitet og forandringsparathed

Værdifasen strakte sig over sidste halvdel af 2001, hvor der blev afholdt en lang række inspirationsmøder og dialogmøder. Tanker og ideer fra processen blev samlet i Dyssegårdsskolens værdibaserede program. I værdiprogrammet blev ønsker og visioner for fremtidens Dyssegårdsskole formuleret. De centrale hensigter var, at man ville integrere skole og GFO, at de fysiske rammer skal understøtte eleverne læringsbehov, at børnene skal lære at navigere i fleksible rammer og at Dyssegården vil bruge teorien om de mange intelligenser, samt teorien om forskellige læringsstile som afsæt for undervisning.

"Sådan en udviklingsproces sætter gang i skolen. Alle lige fra lærerne, ledelsen, børnene, pædagogerne og forældrene er blevet tvunget til at tage stilling til, hvad der foregår på skolen. Det er der en meget høj grad af bevidstgørelse i, som, jeg synes, er positiv. For at beskrive, hvor du gerne vil hen, og hvad for nogle mål du egentlig har, er du nødt til at få et mere afklaret og dybtgående kendskab til, hvad du egentlig vil." Henrik Byager, tidligere bestyrelsesformand (2004).

Forslagsfasen

Med udgangspunkt i de formulerede værdier og visioner for skolens udvikling gik man i gang med forslagsfasen i februar 2002. Team tæt på – bestående af Kant Arkitekter, COWI ingeniører, Frederiksberg byggeentreprise og SKUB-projektgruppen samarbejdede tæt sammen med skolens ledelse i Netværksgruppen som var den drivende kraft i projektet.

Team Tæt På havde base i en pavillon i skolegården for at sikre synlighed, tilgængelighed og tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og elever. Der blev afholdt tema-aftener om blandt andet organisationsmodeller, rumlig fleksibilitet og udformning af baser, hjemmeområder og værksteder.

Gennem hele foråret og sommeren 2002 blev der afholdt en lang række møder med fokusgrupper, skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse for at have en kontinuerlig dialog om udviklingsprocessen. Møder og arrangementer blev suppleret med studieture til andre skoler både i Danmark og Sverige. Der var stort engagement fra alle parter og møderækken var bidragende til synergien omkring at omsætte visionerne for Dyssegårdsskolen til praksis. Skitsefasen resulterede i Dyssegårdsskolens forslag der var færdig i august 2002

Skole og byggeplads

Det kræver stor indsats og tålmodighed fra alle parter at få en skole til at fungere godt sideløbende med et stort byggeprojekt. Her har den gode dialog mellem Team Tæt På og skolen været en afgørende faktor for at få logistikken på plads, både ved pludselig opståede problemer og ved langsigtede løsninger. Viljen til at finde på kreative løsninger har fået skolen gennem byggeprocessen samtidig med, at der har været fokus på udvikling af ny pædagogisk praksis og organisering. Det tætte samarbejde har også været medvirken til at skolen har taget ejerskab i hele processen – som viceskoleleder Preben Bildtoft formulerer det:

"Hvis jeg skal pege på noget, som jeg synes har været unikt ved vores Skub-proces, er det partneringtanken. Det har været hamrende interessant at være med hele vejen igennem – at være helt nede i detaljen og have indflydelse på alt fra pædagogik til skruer. Man er så langt nede i det, så man får et meget personligt forhold til det. Det har selvfølgelig også været meget tidskrævende, men det har været det hele værd. Når jeg snakker med forældre og lærere i dag, kan jeg ret præcist forklare, at de fysiske rammer ser ud på en bestemt måde, fordi de tager afsæt i vores fælles værdiprogram". (2004)

En del af Dyssegårdsskolens udendørsareal er en BKO - BevægelsesKlartOmråde - som også kan bruges af områdets beboere uden for skoletid