dk uk

Organisatorisk udvikling

Skolen er opdelt i 3 skoleafsnit – indskoling og GFO, som dækker 0. til 3. klasse, 4. til 6. klasse er mellemtrinet og udskolingen er 7. til 9. klasse. 10. klasse er flyttet til ungdomsskolen. Opdelingen i skoleafsnit er understøttet af lærernes teamdannelse og det giver medarbejderne mulighed for faglig sparring og informationsdeling omkring eleverne, hvilket støtter børnenes udvikling systematisk og giver et bredere billede af deres kompetencer. Børnene kan arbejde mere sammen og i grupper på grund af de nye fællesarealer og det forbedrer mulighederne for at lave differentieret undervisning, der tager hensyn til læringsstil.

Bygningsmæssige ændringer

Ombygningen på Dyssegårdsskolen har fundet sted i flere etaper. I den første etape blev aularummet inddraget for at skabe fællesområder til både ophold og undervisning. Klasseværelserne blev åbnet op mod aularummet og der blev etableret døre mellem klasserne for at fremme samarbejde på tværs og for at understøtte muligheder for at lave differentieret undervisning. Desuden var det et stort ønske fra eleverne at der kom flere toiletter og der er nu indrettet toiletter på alle etager.  Der blev også bygget et kombi-bibliotek, hvor folkebibliotek og skolebibliotek blev fusioneret til én enhed.

Skolen blev evalueret på rum og funktion i 2006 og derefter gik man i gang med justeringer for at tilpasse forholdene. Akustikken i aulaen blev forbedret og udskolingens bygninger blev renoveret og ombygget for at gøre lokalerne mere fleksible i forhold til differentieret undervisning. Herudover er klasse- og fællesrum justeret i hovedbygningen og der er etableret ekstra værksteder i de gamle omklædningsrum.

Ny bevægelseshal

Det havde fra starten været et stort ønske at få en bevægelseshal, men det var ikke muligt i den første del af projektet. I foråret 2007 gik man i gang med at projektere en hal på skolens østlige grund i forbindelse med drengenes gymnastiksal. Den nye hal blev indrettet så det er muligt at udøve indendørs boldspil, dans og teater. Den kan også opdeles, så der kan være gang i flere slags aktiviteter samtidig og endelig kan den nye bevægelseshal også fungere som et samlingsrum for hele skolen.

I forbindelse med ombygningen valgte man også at etablere en gangbro mellem kombibiblioteket og den nye PUC i skolens gamle gymnastiksal. På etagen nedenunder blev der etableret et fælleskontor til administrationen samt et værkstedsrum til GFO’en. I parterreetagen har man samlet psykolog, tale-hørepædagog og sundhedsplejerske i nyistandsatte lokaler.

På baggrund af evalueringsrapporten blev glaspartier indsat i bunden af aulaen. Det har forbedret akustikken og brugen af fællesarealerne.