dk uk

”Fællesskab i samme bygninger, men med hver sin identitet”

Gentofte Skole er en aula-skole og skolen har haft en tradition for at bruge aulaen til morgensang og andre traditioner der fejrer fællesskabet. Denne samlingsmulighed ønskede alle at bevare og udgangspunktet var at skolens aula skulle være stedet, hvor skolens brugere mødes i dagligdagen og til særlige lejligheder.

Overordnet blev skolen delt op i tre hovedcentre: basisområder, naturvidenskabeligt center og praktisk center. Basisområdet var hovedbygningen, hvor alle klasserne har hjemsted, og hvor GFO og fritidsklub har deres lokaler.

Superstrengen

Det naturvidenskabelige fagcenter – Superstrengen- skulle samles i anneksbygningen og i tilknytning hertil blev der opført et auditorium. Auditoriet blev forestillet som et fleksibelt rum, hvor der er mulighed for projektarbejde, klasseundervisning og forelæsninger for en hel årgang.

Prosodien

Fagcenteret for musiske fag, blev kaldt prosodien og her ville skolen samle de kreative fag, sløjd, håndarbejde, musik og drama. I den sydlige gymnastiksal blev der opført en tilbygning, der gav de praktiske fag fantastiske rammer og gode udfoldelsesmuligheder for fantasien.

For at styrke fællesskabet blandt skolens medarbejdere blev der indrettet et medarbejderrum for de tre personalegrupper. Det fælles rum var tænkt som en måde at skabe sociale bånd og støtte op om vidensdeling, kendskab til hinandens områder og faglig udvikling.

"I sidste ende er det også lærernes engagement, det kommer an på. De skal kunne se et perspektiv i det, de gør. De skal kunne lide deres arbejdsplads og børnene. Derfor skal der være plads til alle mulige spændende variationer. Jeg oplever, at der blandt alle parter er en positiv stemning og konstruktiv forventning til det, der skal til at ske i forhold til den fremtidige undervisning, som er skolens kerneydelse. Det skaber engagement, ikke mindst i forhold til lærerne. Det er guld værd. Når læreren er god, får eleven også en god undervisning og en god klasse. Det, håber jeg, kan bæres videre." Jesper Boysen, tidligere bestyrelsesformand på Gentofte Skole (2004).