dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på, at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Gentofte Skole blev evalueret sammen med Maglegård, Tjørnegård og Hellerup Skole i 2004-2005. På baggrund af evalueringens resultater blev forskellige løsninger undersøgt. Det viste sig, at de bedste løsninger bestod i en omrokering af flere funktioner og nye indretninger. Flere af skolens funktioner lå uhensigtsmæssigt, og andre kunne ligge bedre.

Se også opsummering af evalueringen her.

Flytning af funktioner og ombygning blev færdiggjort i 2005. Inventar og indretning i de nye områder blev færdiggjort i foråret 2006. I 2006 blev akustiske løsninger udført, testet, justeret og færdiggjort. Med udgangen af 2007 blev et sikkerhedsværn på glastag færdiggjort.

"Vi har som flere andre skoler netop deltaget i en evaluering. Der var heldigvis ikke noget, der kom bag på os. Specielt omkring den naturvidenskabelige fløj, som vi kalder Super Strengen, var der meget tydelige tegn på, at der er noget, der ikke er godt nok. Evalueringen pegede også på, at vi mangler nogle arbejdspladser til børnene, når de skal ud arbejde selvstændigt. Det blev også tydeligt, at vi gerne vil arbejde i team og styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Så skal vi arbejde med vores værdigrundlag, og vi vil også gerne lægge en anerkendende og værdsættende synsvinkel ud over det hele. Det er der, vi er lige nu. Det er jo alt sammen en følge af SKUB, den udvikling, der ligger i tiden og det uddannelsesforløb, vi har været igennem. Vi har nogle idéer, som vi også tror på, at vi nok skal nå. Udviklingen er jo med os." Hanne Søberg, skoleleder på Gentofte Skole (2004).

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her