dk uk

Gentofte Skole i fortsat udvikling

Gentofte Skole var en af pilotskolerne i Gentofte Kommunes SKUB-projekt og stod ombygget i 2002. Skolen fik en ny organisering i form af en indskoling og GFO for 0. til 3. klasse, mellemtrin for 4. til 6. klasse og udskoling fra 7. til 9. klasse.

I samarbejde med arkitekterne har projektgruppen skabt en fordeling af lokaler og funktioner på skolen som giver mulighed for faglig fordybelse og lægger op til, at der kan arbejdes tværfagligt og i projekter. Alle basisområder, som er klassernes hjemsted er samlet i hovedbygningen og her er også de mange fritidstilbud.

Funktioner og rum

GFO for 3. klasserne og fritidsklubben, Kilden, har fået gode udfoldelsesmuligheder i etagen under aulaen. Her er der rum til mange aktiviteter og direkte adgang til både gymnastiksal og de gode legearealer. Der er udgravet store lysskakter for at give mere lys til etagen.

De kreative fag er samlet omkring den sydlige gymnastiksal. En tilbygning med store og små lokaler giver fleksibilitet i undervisningen og den store gymnastiksal kan også bruges til mange formål. I dette område undervises der i musik, dans, drama, sløjd og håndarbejde.

Skolens anden nybygning er auditoriet i forbindelse med det naturvidenskabelige fagcenter, Superstrengen. Det nye auditorium kan rumme op til tre klasser og er en god ramme for oplæg, foredrag og projektarbejde. Efterfølgende blev der indrettet 9. klassesområde i Superstrengen.

Opfølgning på rum og funktion evalueringen

I skolens anden ombygningsfase 2005- 2006 blev aulaens akustik forbedret og der blev monteret glasvægge ind til GFO lokalerne i stueetagen. I aulaen blev der opført en spændende og funktionel ny PUC som en glassøjle der rejser sig fra stueetage og op til 2. sal. PUC’en er i stueetagen, IT-arbejdspladser på 1. sal og grupperum på 3. sal. Den elegante og lette konstruktion i glas skaber både sammenhæng i forhold til resten af bygningen, og giver en afskærmning i forhold til støj og arbejdsro. Løsningen giver både ekstra plads til PUC og projektarbejde og dekorativ kvalitet til aularummet. Sammen med nye fleksible møbler på aulagulvet er ombygningen med til at tilføre intimitet og funktionalitet til rummet.

På gangarealerne er der monteret arbejdspladser til sociale og faglige aktiviteter