dk uk

Fritidscenter og bevægelsestilbud

Gentofte Kommune ønskede at samle fritidsklubber fra Tranegårdskolen, Skt. Pedersvej og Bryggerhøjskolen og kombinere det med juniorklub og idrætsmuligheder. Tranegårdskolen havde behov for bedre idrætsfaciliteter og i ombygningen af skolen blev den daværende gymnastiksal omlagt til PUC og det var derfor hensigten at skolens idrætsfaciliteter skulle være i den nye multihal. Tanken var at skabe en magnet for områdets børn og unge og tiltrække nye brugere til fritidscenteret. Med de flotte og gode faciliteter hvor fritds- og idrætsaktiviteter blev kombineret ville man motivere unge til en sund livsstil med bevægelse og leg.

Villamotiv

Arkitekterne var blevet inspireret af børnenes arbejde med at skabe et idékatalog og medarbejdernes efterfølgende systematisering af ønsker og drømme. Børnenes ideer var blevet struktureret i temaer og det skabte udgangspunktet for at arbejde med temaerne konkretiseret som huse: madhus, atelierhus, musikhus, wellness-hus, det digitale hus, multihal og eksterne aktiviteter. Centralt i forhold til hele området er hjerterummet, hvor man kan hygge sig og hvor der altid er voksne. Villamotivet har også sit udspring i det omkringliggende klassiske villakvarter som man ønskede at afspejle og indgå i relation med. Frem for at lave typisk hal byggeri á la en stor kasse med fladt tag, valgte man at arbejde med markante tagformer og samtidig tænke de grønne udearealer med store træer ind i helheden. Ved at sammenflette bygning og landskab skabes udendørslommer, der fungerer som hyggelige og overskuelige rum og som dækker brugernes mange ønsker og behov.