dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Partnering

De involverede parter i processen med at tænke og konkretisere opførelsen af Hellerup Fritidscenter og Multihal var medarbejderne på Hellerup Fritidscenter på Skt. Pedersvej og fritidscenteret ved Bryggerhøjskolen, samt idrætslærere og medarbejdere fra Tranegårdskolens fritidscenter, SKUB-projektgruppen, arkitektfirmaerne Mangor&Nagel, CEBRA og  Dorte Mandrup samt NCC som entreprenør og rådgivende ingeniør. De omkringliggende naboer blev også inviteret med i processen for at gavne informationsadgangen og for at inddrage deres overvejelser.

Inspiration

Forud for udformingen af værdigrundlaget for det nye center lå en periode med inspirationsmøder og kreative idéskabende workshops hvor fritidscenterets og hallens fremtidige brugere diskuterede behov, visioner og ønsker. Eksempelvis inviterede man Jakob Stegelman til at give et oplæg om computerspil, dets værdier og relevans. Hans Henrik Knoop fortalte om hjernen og præpubertet for at identificere behov og opførelse blandt unge og brødrene Gejl fra Århus Frontløbere fortalte om ungdomskultur. De sidste arrangerede også 2 workshops hvor unge fra hhv. 4.-5. klasse og 7. klasse i kommunen fik mulighed for at formulere deres ønsker og vildeste drømme for fremtidens fritidscenter. Ved en efterfølgende workshop for medarbejderne blev børnenes udsagn og ønsker systematiseret, prioriteret og kvalificeret.
Medarbejderne kom også på inspirationskurser omkring pædagogisk identitet og fik nye redskaber til brug i fremtidens fritidscenter.

Justering af projektet

Dette arbejde med idégenerering konkretiserede en masse temaer som bagefter dannede oplæg til arkitektens udformning af rammerne for fritid og idræt på Gersonsvej. Det første udkast til et dispositionsforslag indeholdt en stor hal med plads til en håndboldbane. Senere geotekniske undersøgelser viste dog, at den projekterede hal ville blive for omkostningsfuld i forhold til både nedgravning i terræn og placering tæt på banelegeme. Eftersom den ligeledes nybyggede Ordrup Hal indeholdt en håndboldbane fravalgte kommunalbestyrelsen den oprindelige plan om håndboldfaciliteter. I stedet gav Gentofte Kommune bevilling til udarbejdelsen af et nyt forslag og den valgte model rummede 1500 m² idrætsareal fordelt på hal og mindre motorikrum til andre former for bevægelse, som eksempelvis dans, yoga, teater mm.