dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Hellerup Skole blev evalueret i 2005. Læs evalueringen her.

Se en sammenfatning af evalueringen her.

Hellerup Skoles medarbejdere har alle deltaget i de "Kommunikation og læring" kurser Gentofte Kommune har arrangeret som inspiration til nye undervisningsformer. Kurserne var en central del af skoleudviklingen og blev midtvejsevalueret af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Midtvejsevalueringen omfatter kurserne på: Dyssegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Munkegårdsskolen, Ordrup Skole, Hellerup Skole og Bakkegårdsskolen.
Læs evalueringen her

Medarbejderhjørnet