dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

”Vi skal bygge en skole, der fremmer, at man lærer at lære og lærer at vælge til og fra”

-Hellerup Skoles byggeprogram s. 4

Hellerup Skole er den eneste skole i SKUB-projektet, der blev nyopført, og det har givet muligheder for at lade ideerne om differentieret undervisning og udviklingsorienteret pædagogik komme til udtryk i alle detaljer i bygningens struktur, indretning og møbelvalg.

Skolen er blevet skabt i en samarbejdsproces mellem politikere, bygherre, rådgivere, arkitekter, entreprenører samt potentielle forældre og lærere. Interesserede forældre og lærere blev inviteret til at indgå i en interessentgruppe, der skulle formulere de indholdsmæssige ønsker til byggeprogrammet for den nye skole. Byggeprogrammet var et dokument der formulerede visioner og værdier for den fremtidige skole i forhold til pædagogiske praksisser, organisering og indretning. "I forhold til at lede en udviklingsproces vender jeg hele tiden tilbage til det med værdierne. De værdier, som skolen har, er også de værdier, som ledelsen funderer sin dagligdag på. Den måde vi er på over for vores børn, vores medarbejdere og vores forældre på, skal afspejle værdierne.” Knud Nordentoft, tidligere skoleleder på Hellerup Skole (2004).

”Vi skal skabe en skolebygning, der i sin form er åben for forandring”

– Hellerup Skoles byggeprogram s. 4.

Centralt i Hellerup Skoles byggeprogram er overvejelserne omkring skole og samfunds udvikling de sidste 200 år og hvorledes samfundet har ændret sig markant alene de sidste 20 år. Der er begrundet anledning til at tro at udviklingen fortsat vil accelerere og det betyder nye krav til fremtidens kompetencer. Derfor skal skolen afspejle forandringsvillighed og fleksibilitet og give børnene redskaber til at manøvrere trygt blandt overvældende informationskanaler og vide hvordan man tilegner sig viden.

Samarbejdskonstellation i projektforslagsfasen

I projektforslagsfasen etablerede man et samarbejdsforum bestående af et byggeprojektudvalg, en netværksgruppe, der i stort træk bestod af interessentgruppen fra byggeprogrammet og en gruppe af inspiratorer.  Samarbejdet var en måde at holde fast i dialogen mellem parterne og vedligeholde det brede engagement i udviklingen af sammenhængen mellem de arkitektoniske ideer og pædagogiske visioner for Hellerup Skole. Eksempelvis blev netværksgruppen præsenteret for arkitekternes skitser og ideer og fik mulighed for at reflektere og kommentere på det. Arkitekterne kunne så benytte sig af de fremtidige brugers erfaringer og tanker og inddrage det i udviklingen af projektforslaget. ”Jeg kan kun opfordre alle, at de tager aktivt del i det og går ind i sådan nogle netværksgrupper. Det inspirerer én til at stille ens børn nogle begavede spørgsmål om, hvad det er for en hverdag de har. Spørgsmål som jeg ellers overhovedet ikke ville have fundet på at stille dem. Så ville jeg jo bare sige som mange andre forældre; ”lærer du noget?” og ”Må jeg se din engelskbog?” Lars Kragh, bestyrelsesformand på Hellerup Skole (2004).

Byggeri i partnering

Pionerånden var også en del af den byggetekniske side af processen. Gentofte Kommune valgte at lade byggerådgivningen foregå i partnering, så faggrupper, som normalt arbejder i forlængelse af hinanden på byggeprojekter, skulle samarbejde fra et tidligt tidspunkt og ligefrem være inddraget i værdiprocessen. Hensigten var at sikre, at kommunikationen var optimal og den konstante dialog befordrede en helhedstænkning i forhold til projektet fra alle parter. Det tværfaglige samarbejde krævede engagement og vilje til at tænke ud over egen faglighed eftersom alle beslutninger skulle kvalificeres og begrundes til kollegaer med andre fagområder. Det var en udfordrende proces for parterne, fordi de var nødt til at samarbejde på nye vilkår, og på den vis afspejlede byggeprocessen også den skole, man var i færd med at bygge. Selvom partnering var krævende, og at parterne måtte investere risikovillighed ved at arbejde på nye måder, var samarbejdsformen på Hellerup Skole en succes og blev en model for Gentofte Kommunes senere SKUB-projekter.