dk uk

Udvikling som en konstant faktor

Bygningen af Hellerup Skole har krævet omstillingsparathed af alle parter. Der er stillet spørgsmålstegn ved mange konventioner og forestillinger om, hvordan en skole skal se ud, og hvordan undervisning skal forløbe. Medarbejderne har skullet være indstillet på at udvikle sig fagligt, have pionerånd og afprøve helt nye metoder. Det har også krævet af forældre og børn, at de har været villige til at være del af en skolefaglig udvikling og være parter i en skole, der ikke ligner tidligere skoler. "Det, jeg har lært af at være lærer her på Hellerup, er at turde give slip og lade være med at have kontrol med børnene altid. I det her forum skal man kunne give slip og lade børnene komme til. Man skal tro på, at de kan, og at de vil. Det er en meget stor motivationsfaktor for dem”. Sten Nybroe, lærer på Hellerup Skole (2004).

Hjemområdet

Hvert hjemområde har fået navn efter planeterne og hedder Mars, Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun ogUranus. Hjemområdet er skabt, så at det i sin grundform og i organisering er fleksibelt. I stedet for et fysisk klasselokale med dør, borde og stole til 25 elever har man søgt at udtænke et rum, der skal kunne bruges på mange forskellige måder og hele tiden sammensættes, så nye behov dækkes. Det afspejles i møblementet som består af mobiler – skabe, reoler og sofaer der kan flyttes rundt på. Hver klasse har en base, hvor undervisningen typisk blive indledt med, at materialet bliver gennemgået og opgaverne bliver præsenteret. Herefter kan eleverne fordele sig i hele hjemområdet og i grupper eller på egen hånd løse opgaverne. Tilknyttet hjemområdet er medarbejdernes teamrum, Kuben, hvor der kan arbejdes og afholdes møder

Som noget nyt i skoleregi har man valgt at lade skolens brugere skifte til indesko ved indgangen og derved har man forbedret indemiljøet, og det er nu naturligt, at gulvet tages i brug i leg og læringssituationer.

Faglokaler

Hjemområdernes navne afspejler at der tænkes visionært og det samme er gældende for de forskellige fagområder. De har helt bevidst fået andre betegnelser, end f.eks. sløjd eller fysik for at understrege et opbrud med normer, og at der konstant søges efter at udvikle indhold og faggrænser. Kulinarium er lokalet, hvor der undervises i kost og ernæring. Det ligger i forbindelse med cafeen og giver mulighed for at lave mad/kaffe/snack til større arrangementer. I forlængelse heraf er Univers, skolens pædagogiske udviklingscenter og av/it center. Det kreative center hedder Kulturium, og her arbejdes med håndarbejde, sløjd og billedkunst. Det musisk kreative center hedder Opus og i idrætshallen Forum er der også mulighed for at lave drama.

Auditoriet Hvalen med den særlige udformning går på tværs af etagerne og bliver brugt til samlinger og af eleverne til projektarbejde eller fremlæggelser. På 2. etage ligger Naturium, hvor der undervises i naturfag.

Skolen og naturen

Hellerup Skoler har en god beliggenhed ved vandet, og det er i høj grad en del af skolens hverdag. Skolen ønsker også at udvikle en maritim profil med naturfag der inddrager vandmiljøet i undervisningen og eventuelt kurser i vandaktiviteter.