dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Maglegårdsskolen blev evalueret i 2005.
Se også en sammenfatning af evalueringen her.

Fællesrum i mellemtrinnet

Skolen lavede i samarbejde med Dansk Evalueringsinstitut, EVA, en undersøgelse i 2003 for at måle hvorledes forældrene opfattede arbejdet med skoleudviklingen.

"Brugerundersøgelsen blandt forældrene har vi sat i gang for at være sikre på, at forældrene synes, at det gik som det skulle. Vi mener, at man er nødt til at evaluere en gang i mellem blandt alle parter for at finde ud af, om vi er på rette vej, så man ser, at det er mere end varm luft. Det er jo en del af nerven i SKUB-projektet at komme op i visionsdelen og ringe lidt. Hvis man ikke får mulighed for det, flytter man sig ikke ret meget. Flytter man sig ikke ret meget, kan det virke som om, at det er varm luft, og at det ikke hænger sammen med dagligdagen. Det er en svær balance. Brugerundersøgelsen var gudskelov positiv, men pegede også på, at nogle områder skulle forbedres." Torben Frese, skoleleder (2004).
Læs undersøgelsen her

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her