dk uk

Skoler i skolen

Skolen er nu inddelt i fire enheder, eller ”skoler” i skolen. Tre børnehaveklasser er én enhed, 1.-3. klasse udgør indskolingen, 4.-6. klasse kaldes mellemtrinet og 7.-9. klasse er udskolingen.

Organisatorisk er skolen inddelt i selvstyrende enheder i hvert hjemområde bestående af tre klasser med et team på fem til syv lærere og pædagoger. Teamet er sammensat så alle fagområder dækkes, og teamet tilrettelægger selv dagligdagens skema og undervisning. Et hjemområde rummer tre klassetrin og er endnu en måde, hvordan man praktisk får løst de store niveauforskelle børn kan have. Ved denne form for organisering kan teamet nemmere give børn mulighed for at arbejde sammen med elever fra andre klassetrin hvis det er nødvendigt. Når eleverne efter tre år rykker fra et trin til det næste er der overlevering fra et team til det næste omkring hver enkelt elevs faglige og sociale evner.

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af fire enkeltstående bygninger, der ligger omkring en skolegård. Nu er bygningen ved Phistersvej, hvor der var fritidsordning, inddraget i skolekomplekset. Her har børnehaveklasserne til huse og på 1. salen har et af indskolingsafsnitene lokaler. I den sydlige pavillon har de to andre indskolingsafsnit hver en etage. Lige syd herfra er den eneste nybygning i projektet, musikhuset. Det er primært indskolingen, der bruger huset og salen men der er også mulighed for at lave teater eller samling for hele skolen. De tre hjemområder i mellemtrinnet har til huse i henholdsvist begge etager i den nordlige pavillon og på 1. sal i den vestlige pavillon. Udskolingen har et hjemområde på den anden halvdel af 1. salen og to hjemområder på 2. salen.

Fagcenter

I stueetagen er der fagområder arrangeret så vidt muligt åbent som invitation til tværfaglighed. Der er grupperum og mindre laboratorier omkring et centralt grovværksted for natur og teknik. Der er også udgang til udendørs arbejdsgårde. Fysik og kemi har et åbent værksted og omkring er arrangeret mindre fin-laboratorier til mere specialiserede forsøg.

I den sydlige del af bygningen er der indrettet sløjd og et stort grovværksted for billedkunst med ovn. Ovenpå er der indrettet billedværksted med små værkstedsrum til maling og håndarbejde. 

I den vestlige pavillon er der indrettet PUC, pædagogisk udviklingscenter,i den gamle gymnastiksal. Samme bygning rummer ledelse, administration og fællesområde for alle medarbejderne.

Nord for skolen er der bygget en hal hvor al indendørs idræt finder sted. Hallen var ikke en del af SKUB-projektet men et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Maglegårdsskolen og HIK.

De store fløjdøre gør det oplagt at trække udenfor og lave forsøg

Udearealer

Skolens grundplan af enkeltstående bygninger skaber et samlet bilfrit område med grønne områder imellem. Inspireret af de amerikanske campus-universiteters opbygning har landskabsarkitekterne etableret nye udearealer. Mellem den nye idrætshal og skolen er der et stort område til boldspil og leg. Øst for skolen er der græsbaner til atletik og boldspil, ved det nye musikhus er der indrettet en indskolingsgård, hvor de mindste elever kan lege og fra PUC’en er der udgang til et have område hvor en sti slynger sig gennem. I 2009 har et nyt udearealsprojekt blandt andet tilføjet en stor kuppelformet skulptur, der også fungerer som klatrestativ, til skolens udeområder.

Boldbaner og den østlige pavillon hvor udskolingen har lokaler