dk uk

Fokus på balancen mellem de faglige og sociale kompetencer

”Hvis man kigger på sit eget barn, kigger man på to ting; at han har det godt i skolen og at han lærer noget. Alt det, vi laver, er jo for at understøtte de to elementer. Vægtningen er i dag nok mere fifty-fifty i forhold til i gamle dage”. Uffe Rosenfeldt, tidligere bestyrelsesformand på Munkegårdsskolen (2004).

Udviklings- og ombygningsprocessen har taget afsæt i ønsket om at give børnene et højt fagligt niveau og udvikle deres sociale og kreative kompetencer. Inspireret af teorien om de mange intelligenser og forskellige læringsstile har skolen arbejdet på at udvikle pædagogik og organisering, så undervisningen afspejler de kompetencer, man mener børnene får brug for senere hen. I gennem værdiarbejdet har skolen formuleret værdierne i et fremskridtsperspektiv. Udgangspunktet er at børnene skal rustes til at kunne overskue og sortere i enorme informationsmængder, være i stand til konstant at håndtere ny viden og navigere i et samfund i stadig forandring. For at kunne det, skal fundamentet være i orden og man skal have selvindsigt for at sikre at også kunne dække behov for balance, ro og tryghed.

PUC

Skolens gitter-opbygning med gårdhaver giver intimitet til de enkelte områder, men også en vis form for spredning. Centralt i bygningen ligger skolens smukke festsal og ved at omdanne festsalen til PUC bliver der skabt et dagligt liv i midten af bygningen med en samlende funktion. Her kan man mødes, arbejde og hænge ud i de specialdesignede møbler. Scenen er bevaret og bruges til teater, musik og foredrag. Til rummet blev der skabt en trappe, der fungerer som siddemøbel med udsyn til scenen og gårdhaven.

Parterre

Munkegårdsskolens opsigtsvækkende tilbygning under skolegården er tænkt ind ihele skolens opbygning og ligger som en naturlig forlængelse af hældningen fra den høje fagfløj ned mod skolegården. I parterreetagen fortsætter skolens længdegående og tværgående linjer i en innovativ leg med lys, former og farver. Den nye bygning har en samlende funktion i forhold til gymnastiksal og udskolingens bygninger.

Parterreetagen tages i brug af indskolingsbørnene ved skolestart 2009