dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evalueret et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Munkegårdsskolen er endnu ikke evalueret.

Kommunikations- og læringskurserne var en central del af skoleudviklingen på alle skolerne i Gentofte Kommune. Kurserne blev evalueret af DPU i 2002. Læs evalueringen her

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse. Læs evalueringen her

Afsnit for dans og bevægelse