dk uk

Bygherre

Gentofte Kommune/SKUB

Rådgivere

Dorte Mandrup Arkitekter

Marianne Levinsen
Landskabsarkitekt

Grontmij Carl Bro
Ingeniør fase 1

COWI
Ingeniør fase 2

Ibrugtagning

2009

m2

Før: 8930
Efter: 10460

Elevkapacitet

580 elever

Økonomi

185,8 mio. kr

Skolens hjemmeside

www.munkegaardsskolen.dk