dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Udfordringerne ved en fredet skole

Munkegårdsskolens udviklings- og ombygningsproces har været lang og budt på mange udfordringer. I dag er Arne Jacobsens prisbelønnede skole blevet moderniseret med innovative tilføjelser som den gamle arkitekt kun ville have bifaldt. Ombygningen er sket med respekt for skolens enestående arkitektoniske værdier, og der er samtidig lagt vægt på at funktionaliteten i forhold til undervisning og organisering skal være i højsædet. Ønsket om at skabe de bedste forudsætninger og rammer for børnenes skolegang har været drivkraften i den lange proces. Et meget højt engagement fra Munkegårdsskolens parter har båret skolen i gennem en årrække med værdidiskussion, flere projektforslag, dialog med Kulturarvsstyrelsen og en 3½ år lang byggefase. I dag kan alle nyde resultatet af arbejdet og den smukke skole inviterer nu sine brugere til at udforske sammenhængen mellem leg og læring i de indbydende nye rammer.

Værdifasen

Munkegårdsskolen gik i gang med at diskutere værdier i starten af 2001. Værdierne – hvad skolen ville fastholde, og hvor skolen skulle udvikle sig - blev skabt i en bred dialog med forældre, børn, medarbejdere, ledelse, SKUB- projektgruppe og arkitekter. Der blev afholdt møder og arrangementer for at belyse alle ønsker og muligheder for fremtidens Munkegård. Eksempelvist kom Tom McEwan til en elevdag og inspirerede børnene til at give deres vildeste bud på, hvad de kunne tænke sig, at skolen fremover skulle rumme. En elev mente at: ”En hvid haj i klasserne (hvis man nu ikke kan lide sin madpakke)” ville være praktisk, men flere ønskede nye toiletter og større klasseværelser.

Tom McEwan rystede ideer ud af børnene

Tankerne, drømmene og visionerne blev samlet i et værdibaseret program, der konkretiserede forestillingerne om organisering og pædagogik, og hvilke krav det stillede til de fysiske rammer. I fællesskab havde skolens interessenter formuleret, at hverdagen på Munkegårdskolen skulle kendetegnes af disse værdier:

Glæde og engagement
Faglighed, kreativitet, mangfoldighed, inspiration samt fleksibilitet i organisationen
Tryghed, samarbejde og respekt
Tradition og fornyelse

”Det har været positivt at skulle opsætte sit værdiprogram. Det at have de diskussioner og få noget skriftlighed ind i det har været med til at tydeliggøre ting, som fx hvad vi vil med undervisningen, hvordan vi vil være sammen med hinanden, hvordan vi vil organisere os og hvordan det kommer til udtryk i de fysiske rammer. Den proces, synes jeg, var positiv for skolen.” Jan Overbye, skoleleder på Munkegårdsskolen (2004).

Arkitektfirmaerne Søren Robert Lund, Cebra og Hou & Partnere gik i gang med at omsætte værdierne til skitser for skolens ombygning.

En fredet skole

Munkegårdsskolen er tegnet af Arne Jacobsen og bygget i 1956 og den bærende idé var at skabe intimitet på en stor skole. Skolen regnes for at være et af Arne Jacobsens mesterværker og blev fredet i 1995.
Da skolen gik i gang med udviklingsprocessen, var man bevidst om, at en ombygning ville have sine begrænsninger udfra fredningsbestemmelserne. Skolen sender et skitseforslag i starten af 2003 til Kulturarvsstyrelsen, der skal godkende ombygninger i fredede bygninger. Forslaget bliver afvist og en lang dialog med Kulturarvsstyrelsen og det Særlige Bygningssyn går i gang. Munkegårdsskolens interessenter er som udgangspunkt glade og stolte af deres smukke skole, men havde et stærkt ønske om, at indretningen skal kunne justeres og gøres fleksibel så børnene får de bedste rammer for læring.

Efter at dialogen med KUAS ikke kom nærmere nogen løsning forsøgte Gentofte Kommune at få fredningen af skolen ophævet med den begrundelse af elevernes behov og muligheder måtte være veje tungere end arkitektur. Anmodningen bliver afvist i sommeren 2004. Afvisningen satte gang i en debat blandt forældrene til børn på Munkegårdsskolen. Læs mere om den daværende fredningsdebat.

”Man kan sige, at vi bruger denne lange ventetid på andet end bare sidde og vente. Når vi ikke kan tilpasse lokalerne til den undervisningsform, vi gerne vil, har vi måttet gennemføre det i de bestående lokaler. Det viser så nogle af de begrænsninger og savn, der er. Det viser, at når vi arbejder på den måde, har vi brug for andre typer rum.” Jan Overbye.

Ny skitsefase

For at finde en løsning på udvikling af de fysiske rammer på Munkegårdsskolen inden for fredningens begrænsninger blev en ny arkitekt inddraget. Dorte Mandrup Arkitekter gik i gang med skolens 3. skitsefase og præsenterede i april 2005 et innovativt og spændende forslag, hvor arealet under skolegården blev inddraget til en fantastisk parterreetage med faglokaler, fællesrum og faciliteter til GFO. Forslaget, der også indeholdt ombygning af hovedbygningen, blev godkendt af Kulturarvsstyrelsen og i januar 2006 blev det endelige dispositionsforslag godkendt af kommunalbestyrelsen. Umiddelbart derefter gik fase 1 i gang og skolegården blev udgravet for at gøre plads til den nye parterrebygning. Fase 2 blev forlænget på grund af tekniske udfordringer ved parterrets lukning, men i august 2009 kunne skolen byde eleverne velkommen til en funklende ny parterrebygning, moderniseret fagfløj, ombyggede klasseværelser og legearealer med it-legepladser.

Noget af det, som har været mest spændende på Munkegårdsskolen, er nogle af de forsøg, vi har haft sidste år og i år for at se, hvordan vi skal organisere os. Så det er en af de ting, vi trods alt har fået ud af at være forsinket, fordi vi har kunnet prøve nogle ting af”. Uffe Rosenfeldt, tidligere bestyrelsesformand på Munkegårdsskolen (2004).

Et udsnit at Arne Jacobsens tæppe fra Munkegårdsskolens festsal