dk uk

Moderne løsninger i klassisk arkitektur

Munkegårdsskolen blev i sin tid bygget med børnene for tanke og afspejlede datidens nye holdninger til undervisning. Der var lys og luft til det enkelte barn og den intime, børnevenlige skala banebrydende i forhold til tidligere tiders skolebyggeri. I dag er skolen blevet ombygget, også med fokus på at skabe de bedste rammer for børnene, med henblik på at lave spændende miljøer, der afspejler ny viden om læring og med fokus på det hele menneske. For at give mulighed for at organisere undervisningen fleksibelt er der etableret skydedøre mellem klasseværelserne. Det åbner op for at arbejde på tværs af klasser, etablere mindre grupper og lave projektarbejde.

Ny fagfløj

Med parterretagen har Munkegårdsskolen fået en fascinerende og smuk tilbygning, hvor der undervises i fysik/kemi, natur/teknik og kost/sundhed, og hvor GFO’en har gode legeområder. De fantastiske lysgårde, der drejer sig ned fra skolegården til parterrets gulv, kaster lys ind i alle kroge og kan også bruges som værkstedsgårde i undervisningen. Bygningens gulv har en overflade med krystalleringseffekt, der giver høj reflektionsgrad og derved øger lysmængden i rummet.

Den gamle fagfløj er også blevet renoveret og moderniseret. Her er nu billedkunst, håndarbejde, sløjd og musik.

GFO køkkenet

Ny sammenhæng og organisering

Der er forbindelse fra den nye bygning til gymnastiksalen og dette flow giver også særligt gode udfoldelsesmuligheder for GFO’en. De to gymnastiksale er blevet slået sammen til én stor sal, der giver god fleksibel anvendelse og mulighed for, at salen kan benyttes som hele skolens samlingssted.

GFO’en har fået baser i lokalerne langs med boldbanen og har et forløb, der går fra den øvre fagfløjs lokaler til gymnastiksal og parterreetage. Det giver stor bredde i aktiviteterne og dertil kommer, at der er anlagt spændende nye legepladser, der indbyder til leg og bevægelse.

Udskolingen har fået særskilte lokaler i de tidligere GFO bygninger, men er gennem parterreetagen koblet til resten af skolen.

Skolegården har fået et nyt udtryk