dk uk

En grøn oase

I forbindelse med ombygningen af Ordrup Skole blev behovet for udvidede idrætsmuligheder til skolen kædet sammen med Ordrup Gymnasiums behov for nye faciliteter. Ideen udviklede sig til at omfatte en løsning for Ordrup Filialbibliotek, som manglede moderne lokaler. Et nyt kulturcenter i Ordrup Park var en oplagt mulighed for at give parken et løft og mere attraktiv til glæde for områdets naboer. Visionen var at skabe en grøn oase for både gymnasium, skole, fritidsforeninger og lokalområde.

Inspireret af de amerikanske campus blev Ejgårdsvej mellem Hallen og Ordrup Skole lukket og derved skabtes yderlig en grøn korridor og en naturlig gennemgang for skolens børn. Det var også visionen hallens funktioner og udformning tilsammen skulle fungere som en magnet og tiltrække flere brugere både til bibliotek og til idræt. Og med den inviterende placering som en forlængelse af landskabet var det også tanken at gøre området i sig selv til et bevægelsesklart område, der også skulle anvendes af ikke-organiserede brugere.

Synergi og fleksibilitet

I stedet for at bygge 2 haller og et bibliotek var det i høj grad visionen at sammenlægningen af de tre funktioner skulle give alle parter mere end hvis de havde fået hver deres bygning. I denne form har gymnasiet fået mulighed for at udvide deres undervisningslokaler ved at bruge biblioteket i undervisningen og i øvrigt et frugtbart samarbejde med biblioteket. Og biblioteket kan gøre brug af auditoriet, hallen eller multisalene til kulturelle arrangementer. Tilsammen råder skole og gymnasium over 2 halve haller (eller én hel) og multisal, teorilokaler og derved fantastiske muligheder for alsidig idrætsundervisning samt rammerne til kreative, såvel som andre faglige arrangementer. Endelig har fritidsbrugerne fået et stort hus med et alsidigt udbud af aktiviteter og pladsen til at afholde store stævner såvel som intime arrangementer.
Se arkitekternes dispositionsforslag.

Trods husets mange funktioner og åbenhed har det været vigtigt at fastholde, at der skal være plads til fordybelse og ro. Det er muligt gennem en række fleksible løsninger, hvor mobile vægge kan skabe små rum hvis behovet opstår. I forhold til bibliotekets placering som en kile igennem bygningen er der tænkt på både den visuelle sammenhængskraft, men der er også indarbejdet støjdæmpende materialer i projektet, så lyden fra hallerne ikke forstyrrer bibliotekets besøgende.