dk uk

Der er ikke lavet Rum & Funktions evalueringer på haller og biblioteker, men i forbindelse med inventarprojektet er der lavet en analyse over behov og eventuelle justeringer.

En brugerundersøgelse viser at biblioteket har en overordentlig høj brugertilfredshed og besøgstallet er også gået markant frem.
Læs brugerundersøgelsen

Kig indtil bibliotek og foyer fra hallen