dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Ideen opstår

Muligheden for at bygge Ordrup Hallen og Bibliotek opstod undervejs i Ordrup Skoles ombygningsproces. I 2005 fik Gentofte Kommune mulighed for at købe Ordrup Gymnasiums boldbane og det åbnede op for nye perspektiver i forhold til idrætsundervisningen og ombygningsprocessen for Ordrup Skolen. Ideen om en hal i Ordrup Park gav også Ordrup Gymnasium anledning til at overveje en reorganisering af faciliteter, og potentialet i at omlægge den gamle gymnastiksal til sciencecenter. Ordrup Filialbiblioteks ledelse var meget interesserede i at flytte til en mere tidssvarende bygning. Det var derfor oplagt at etablere et samarbejde blandt de tre parter samt kommunens fritidsafdeling for at skabe et fleksibelt og multifunktionelt hus, der kunne samle de tre organisationer og områdets fritidsbrugere.

Det var et frugtbart samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek og fritidsbrugere og gennem den visionære indsats voksede tanken om et hus der var mere end summen af de enkelte dele. Det kunne lade sig gøre, fordi parterne valgte at fokusere på mulighederne ved samarbejdet fremfor kun at orientere sig ud fra hver deres behov. Synergien i den proces er unik og resultatet er også et hus der er meget mere end idræt og bibliotek.

Kernegruppen i projektet bestod af SKUB, Ordrup Gymnasium, Ordrup Skole Ordrup Bibliotek og Gentofte Kommunes Fritidsafdeling - der repræsenterede fritidsbrugerne og de selvorganiserede motionsudøvere. Undervejs i hele forløbet mødtes repræsentanter for kernegruppen hver eller hver anden uge med arkitekterne for at diskutere løsninger og formulere behov og ønsker ned til mindste detalje. I fællesskab udarbejdede partnerne et dispositionsforslag for hallen.