dk uk

Sammenhæng mellem bibliotek og idrætsflade

Det var fra starten en del af visionen at skabe et bibliotek der var udfarende og tiltrak nye brugere. Ved at lave en visuel forbindelse mellem bibliotek og idrætsfladerne får biblioteksbrugeren en helt anden oplevelse. Der er dynamik, bevægelse og liv. Kombinationen af idræt, fritid og bibliotek er helt unik, og en naturlig forlængelse af Gentofte Kommunes ønske om at stimulere bevægelse og sund livsstil for borgerne.

Udover bevægelsesidræt får biblioteksbrugeren også indblik i Ordrup Skole og Ordrup Gymnasiums hverdag, når der afholdes samlinger, teater og eksamen. Eksempelvis kunne brugerne af biblioteket i forbindelse med en større skriftlig eksamen se, at hver elev løste opgaverne på en pc. Derved fik ældre borgere en oplevelse af, hvor meget skole og eksamen har ændret i løbet af den sidste generation.

Bibliotekets centrale placering i bygningen er en forlængelse af målsætningen om at udvikle det hidtidige repertoire af aktiviteter og tiltrække nye brugergrupper. Biblioteket er nu både et bydels- og et gymnasiebibliotek og her kan de unge lave gruppearbejde, have undervisning eller bare holde pauser i de inviterende omgivelser. Der er indrettet et børneområde med udsigt over boldbanen. I modsatte ende er der et loungeområde, hvor der er plads til fordybelse eller magasinlæsning. Den åbne front mod parken giver et fantastisk lys og trækker naturen ind i bibliotekets. Møblernes farver og design understøtter helheden og binder parkens græsareal sammen med boldbanen foran. Der er valgt lave reoler for at skabe lys, gennemsigtighed og visuelt knytte udendørsarealerne sammen.

Hallen lyser op i området og ved nattetid giver lyssætningen fra de forskellige partier en smukt spil af klare grønne nuancer. Den glasfiberbelagte facade giver et fint lys-spil og understreger, hvordan Ordrup Hal og Bibliotek er tænkt ind i parkens helhed. Skråningen fra boldbanen bliver trukket op til 1. sal  og er i niveau med auditoriet. Det bringer udelivet ind i huset og fungerer samtidig som et møbel eller siddeplads for tilskuere til sportsbegivenheder på boldbanen foran hallen.