dk uk

Samfundet går i en retning, hvor vi skal samarbejde mere og mere. Derfor skal vi kunne finde ud af at lytte på hinanden. Jeg tror, at det er vigtigt, man har fokus på det enkelte barn i forhold til læringsstil, men man bør også have fokus på det enkelte barn i fællesskabet. I virkeligheden er det jo ikke som individualister, vi har de største oplevelser - dem hvor det risler ned af ryggen. Det er i fællesskabet. Det er der, tingene bliver rigtig sjove.” Peter Clausen, bestyrelsesnæstformand på Ordrup Skole (2004).

Fælles rum

Kernen i Ordrup Skoles værdiprogram er ”Fællesskab, tryghed og omsorg er en forudsætning for leg, læring og udvikling” Fællesskabstanken er konkretiseret mange steder på skolen. Først og fremmest er der tilført en ekstra fløj til den klassiske U-form og derved har man bundet skolen sammen og skabt en indre sammenhæng. Et andet stærkt ønske fra skolens side var at få et samlingssted, hvor det var muligt, at hele skolen kan være tilstede samtidig og i projekteringsfasen arbejdede man med at skabe torvepladser som rum for fællesskabet. Blandt andet overdækkede man den ene halvdel af skolens nye gårdmidte og skabte en værkstedsgård, der inviterer til kreative udfoldelser på tværs af fagene.

Fleksibilitet

Hver klasse fik eget klasselokale som base for enheden, men med fleksibel indretning så det er muligt at åbne op for arbejde på tværs af klasserne og fællesarealerne kan bruges til projektarbejde eller til selvstændigt studie. Med den fleksible indretning ønsker man at støtte op under differentieret undervisning, der tager højde for det enkelte barns læringsstil.

Læringsstile

”Vi har haft temauge om læringsstile, og der kom så mange gode historier ud af den uge, at det var over al forventning. I 3.klasse satte de et telt op i klassen. En af erfaringerne var, at en pige, der i tre år ikke har kunnet sidde stille i mere end 30 sekunder af gangen, sad der i 20 minutter første gang, hun kom ind i teltet. Lærerne troede, at hun var faldet i søvn, men hun sad faktisk og læste. For første gang i sin skoletid, læste hun 20 minutter i træk. Nogle elever skal have et rum for sig selv for at læse. Denne her pige, hun var mægtig klog, så klog, at hun kedede sig. Når hun blev sat til at lave noget, var hun færdig med det samme. Med det her telt fik hun et rum for sig selv. Sådan er der en masse små gode historier fra den uge. Det her med, at vi lærer forskelligt giver frygtelig meget mening for mig. I det hele taget er anerkendelsen af, at vi lærer forskelligt, skridt nummer ét i forandringsprocessen.” John-Erik Bang, tidligere viceskoleleder (2004).

Inspirationen fra temaet om læringsstile blev omsat til konkrete møbler af Bosch & Fjord – blandt andet læserør, gangmøbler, hot pots og tæppepletter.

Campus-tanken

Et andet ønske fra skolen var at få mere sammenhæng med det omkringliggende område og der blev etableret flere adgangsveje så det blev muligt at komme ind på skolen fra alle sider. Samtidig blev Ejgårdsvej mellem skolen og Ordrup Park lukket og der kom derved en mere naturlig forbindelse mellem skolens udearealer og parken. Inspirationen havde været de amerikanske campusser der typisk er store læringsområder bestående af bygninger til forskellige formål.

Arkitekttegning af skole og område - campus inspiration

Læserør - en ny måde at få læseglæde på