dk uk

Der er foretaget en evaluering af Rum og Funktion på Ordrup Skole i foråret 2009. Hovedformålet var at undersøge hvordan den pædagogiske praksis, skolens organisering og de fysiske rammer understøtter skolens værdigrundlag. Derudover var evalueringen en lejlighed til at indsamle respons på hvordan skolens brugere oplever de fysiske rammer.

Evalueringen anbefalede at rammerne for udskolingshuset bliver justeret, så bygningen kan rumme en forventet elevtilgang. Der udover skal akustikken i den overdækkede værkstedsgård justeres. Der er ligeledes behov for at foretage mindre inventarændringer samt tilpasning af medarbejdernes teamrum. Endelig anbefales det, at der fortsat arbejdes med teamudvikling på skolen.
Læs rapporten

Ordrup Skoles medarbejdere har alle deltaget i de "Kommunikation og læring" kurser Gentofte Kommune har arrangeret som inspiration til nye undervisningsformer. Kurserne var en central del af skoleudviklingen og blev midtvejsevalueret af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Midtvejsevalueringen omfatter kurserne på: Dyssegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Munkegårdsskolen, Ordrup Skole, Hellerup Skole og Bakkegårdsskolen.
Læs evalueringen her

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her