dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Lang proces med unikt resultat

Ordrup Skole har gennemgået en omfattende ombygning og udvikling, hvor behovet for moderne læringsmiljøer kombineret med respekt for traditioner har været styrende i processen. Det har været et langt forløb, der har krævet meget af skolen, men nu fremstår Ordrup Skole som unik, innovativ, banebrydende og fremhæves i skoleverden som kilde til inspiration.

Skolen gik i gang med at arbejde med værdiprogrammet  i foråret 2001. Gennem dialog og aktiv debat har elever, forældre, ledelse, ansatte og bestyrelse i samarbejde med SKUB-projektgruppen formuleret værdier og visioner for ombygningen og den fortsatte udvikling af Ordrup Skole.

Byggeriet blev noget forsinket ved, at det blev konstateret, at skolen var bygget på en gammel mose og det derfor var nødvendigt at iværksætte et omfattende funderingsarbejde før en egentlig ombygning. Dertil kom at man efterfølgende måtte fjerne en del af det øverste jordlag på skolens grund fordi der også kunne måles en vis grad af forurening. Det betød dog at alle udearealer blev indlemmet i projektet, og at skolen nu har nye og fantastiske lege- og rekreative områder.

I projekteringsfasen valgte projektgruppen at lave et pilotprojekt for at konkretisere de tænkte visioner og lade medarbejderne blive involveret for at bidrage med forslag, ændringer, praktiske forhold. Der blev opført et nyt hjemområde på baggrund af projektgruppens tanker. Denne 1:1 model gav skolens brugere gode muligheder for at forholde sig til de stillede forslag. Medarbejdere, elever og forældre kunne fysisk bevæge sig rundt i hjemområder og fornemme deres funktion, brugbarhed, og hvordan de nye lokaler lagde op til nye undervisningssituationer. Det gav mulighed for at drage erfaringer som kunne bruges i det fremtidige byggeri, før de endelige udformninger af hjemområder blev fastlagt.
Projekteringsfasens arbejde resulterede i et projektforslag, der blev præsenteret i oktober 2003.

Ordrup Skoles særlige inventar

Til inspiration og som del af inventarprojektet valgte kunst- og designduoen Bosch & Fjord at bosætte sig på skolen et par uger for at observere elever og medarbejdere og skabe dialog omkring inventaret. De medbragte forskellige elementer som elever og lærere kunne afprøve, blandt andet tæppepletterne. Tæppepletter er inspireret af teorierne omkring læringsstile og hvordan forskellige faktorer, herunder underlag, kan stimulere indlæring. Læserør, kupeer, stillerum og hot pots er andre eksempler på hvordan viden om børns læring er omsat til konkrete møbler på Ordrup Skole. Gennem deres tilstedeværelse og med inputs fra medarbejdere og elever skabte Bosch og Fjord nogle enestående møbler der afspejler leg, glæde og inspirerer til det gode læringsmiljø.

Samarbejde med Ordrup Gymnasium og Bibliotek

Ombygningen af Ordrup Skole blev kædet sammen med bygningen af Ordrup Hallen og Bibliotek på nabogrunden i Ordrup Park. Projektets parter var Ordrup Gymnasium, Ordrup Filialbibliotek, Ordrup Skole,fritidsforeninger i Gentofte Kommune og SKUB-projektgruppen. Skolen fik helt nye idrætsfaciliteter i den nybyggede hal og kunne inddrage den gamle gymnastiksal til faglokaler. Skolens part i den nye hal og bibliotek er en naturlig forlængelse af ønsket om at være en del af lokalsamfundet og området omkring Ordrup Park og gennem det frugtbare samarbejde med biblioteket og gymnasiet har skolen fået moderne og gennemtænkte faciliteter i den nye hal, der rummer både stor gymnastiksal til boldspil og funktionel multisal, der kan bruges til dans, teater og andre bevægelsesformer. Endelig har fritids- og idrætsforeninger fået nye fantastiske udfoldelsesmuligheder.