dk uk

Da ombygningsprojektet på Ordrup Skole var færdigt i 2006 havde skolen fået en ny idrætshal, en ny tandklinik, nye og udfordrende udeområder og bevægelsesarealer. Hovedbygningen var blevet ombygget og havde fået tilføjet en ny fløj der bandt skolen sammen på en helt ny måde, og man havde fået flere samlingsteder for børn og medarbejdere på skolen. Hovedbygningen rummer indskoling, GFO og mellemtrin, samt nye faglokaler. Udskolingen har fået til huse i det tidligere fritidshjem, der er ombygget til lejligheden.

Kreativ-musisk profil

For at understøtte skolens ønsker om en kreativ-musisk profil blev faglokalerne omstruktureret så kreativ tværfaglighed blev stimuleret mest muligt. Billedkunstlokalet blev indrettet i den gamle gymnastiksal med god plads og højt til loftet. De tilstødende lokaler er håndarbejde og sløjd og alle tre lokaler er placeret ud til det overdækkede værkstedstorv og kun fantasien sætter grænser for de kreative udfoldelsesmuligheder.

Fritidscenteret er nu placeret centralt på skolens område med lyse lokaler, mange værksteder og udgang til skolens mange legeområder.

Organisering

Skolen rum er blevet reorganiseret i hjemområder, der er fleksible og kan rumme både klasseundervisning og årgangsteams på op til 75 elever. Hvert hjemområde er opdelt i tre zoner: ro & fordybelse, tryghed & nærvær og diskussion og samarbejde og indretningen er tilpasset funktionen.

Skolen er organiseret i teams, så 0-3 inkl GFO udgør indskolingen, mellemtrinnet er 4.-6. klasse og 7.-9. klasse er udskolingen. 10. klasse er på ungdomsskolen. Medarbejderne er også organiseret i teams der skal arbejde sammen omkring tilrettelæggelse af undervisning for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Der lægges op til at teamsamarbejdet giver bedre muligheder for tværfaglige projekter og vidensdeling mellem kollegaerne.

Koncentreret samarbejde ved fællesbordet

Artikel om Ordrup Skole i Månedsmagasinet Skolen

”Selvom vi arbejder med Læringsstile og Mange Intelligenser nu, synes jeg det er vigtigt, at se det som et udtryk for, hvor vi er lige nu – om to år kan det være, at der er noget, der er endnu bedre. Vi har gang i nogle ting, som ikke kan blive dårligt og som kan blive helt fantastisk.” John-Erik Bang, tidligere vice-skoleleder (2004).

Læs arkitektens redegørelse