dk uk

Den pædagogiske vision

Skovgårdsskolens vision går i al sin enkelhed ud på at have glade børn. Glade børn giver et godt miljø, både for børnene selv, men også for medarbejdere og forældre. Glade børn er trygge og det giver gode indlæringsmuligheder, rummelighed og tolerance over for andre, som igen er de bedste vilkår for et miljø, hvor der er motivation for læring i alle afskygninger.

Skovgårdsskolen har valgt, at det pædagogiske fundament skal afspejle samfundets foranderlige vilkår og børnene skal rustes til morgendagens udfordringer ved at være udviklings- og forandringsparate. Derfor har skolen ønsket fleksible lokaler, der giver mulighed for at variere undervisningen, lave undervisningsdifferentiering og arbejde med aktiviteter på tværs af klasserne.

Skolen har afprøvet en ny organisering, hvor lærerne indgår i selvstyrende teams i hvert skoleafsnit. Intentionen med det nære samarbejde er at skabe synergi, fællesskab og idéudveksling, alt sammen noget der tilfører mere faglighed i undervisningen. Skolen vil forsat fastholde den velkendte klasse som base og klasselæreren som primær person, men vil også arbejde med at integrere nye metoder i undervisningen. Eksempelvis vil man arrangere kortere projekter for årgangsteam, hvor de kan fordybe sig i et tema. Skemaet skal være fleksibelt, så der er mulighed for at afholde længere forløb end 45 minutters lektioner uden at blive afbrudt af en klokke.
Med de selvstyrende teams ønsker skolen at udvikle en pædagogisk praksis, der giver bedste vilkår for undervisningsdifferentiering og gennem skolens ombygning bliver indretningen designet til at give de mest fleksible og optimale rammer for en tidsvarende undervisning.  ”Den differentierede undervisning kan være med til, at alle kan få det bedst mulige ud af deres skolegang. Jeg synes også, at de dygtige elever skal udfordres. Det er ikke godt nok bare at klare sig godt på det klassetrin, hvor man lige er.” Trine Steffensen, bestyrelsesformand på Skovgårdsskolen (2004).

Indskoling og udskoling

Skovgårdsskolen har valgt at opdele skolen i et indskolingsafsnit og et udskolingsafsnit. I indskolingen for  eleverne fra 0.-5. er GFO’en og Klubben med til at lave en tryg ramme omkring børnene. Skolen har allerede inddraget pædagogerne fra GFO’en i undervisningen, hvor det er relevant. Udskolingen er for eleverne fra 6. til 9. og her er fokus på fordybelse i fagene.

Skovgårdsskolens hoveddisponering

Med skolens ombygning var tanken at lave en fordeling af fagområder og integrere dem i forhold til de to skoleafsnit. Skolen ønskede at styrke interessen og fagligheden for de naturvidenskabelige fag og der blev lag stor vægt på at skabe moderne rammer og faciliteter der understøtter elevernes nysgerrighed og læring.

Scienceområdet blev placeret i forlængelse af udskolingen og i forbindelse med PUC. Placeringen af faciliteter er foretaget med udgangspunkt i at det skal være muligt at arbejde på tværs af fag og opdele undervisningen. Den samme fleksible tanke går igen i forhold til de kreative fag.
Det nye kreative center i den gamle pige gymnastiksal skulle tilknyttes indskolingen og GFO’en og her var tanken at inspirere til tværfaglighed og kreative udfoldelser.

Læs mere om tankerne bag fordelingen og indretningen af lokaler Inventarprojekt hjemområder

De flotte møbler i PUC'en er altid fyldt op med børn