dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Skovgårdsskolen er ikke evalueret endnu.

”Jeg tror alle har modvilje mod forandring på et eller andet niveau. Det, der er vigtigt, er, at man skal forstå forandringens nødvendighed eller dens anatomi. At den ikke nødvendigvis er til for at ødelægge noget, men er til for at gøre noget positivt.” Michael Schmidt, tidligere skoleleder på Skovgårdsskolen (2004).

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her

Bagsiden af den nye bevægelseshal og tumlesal ud mod parken med ny kunstgræsbane og fredskov.