dk uk

Bygherre

Gentofte Kommune/SKUB

Rådgivere

Søren Robert Lund og
NORD
Designarkitekter

Mangor & Nagel
Projekterende arkitekter

COWI
Ingeniør

NCC
Entreprenør

Ibrugtages

Sommeren 2010

m2

Før: 8800
Efter: 8875 + hal 900 m2

Elevkapacitet

750 elever
+ 2 ekstra klasser

Økonomi

131 millioner kr.

Skolens hjemmeside

www.skovgaardsskolen.dk