dk uk

Science 

Det har været et stort ønske at styrke interessen og fagligheden for de naturvidenskabelige fag. Derfor er science-centeret indrettet med avanceret Waldner-udstyr, der giver faglokalerne et laboratorielignende præg og en variation af muligheder og fleksibilitet i undervisningen. Der er stor pædagogisk signalværdi i valg af indretning og med dette science-center ønsker skolen at støtte op om elevernes nysgerrighed og give dem mulighed for at udfolde sig. Scienceområdet er anlagt, så det bliver nærliggende at arbejde tværfagligt, og der er også indrettet et udendørslaboratorium, hvor der kan laves forsøg og undervises.

Kreativt center

Med det kreative center i den gamle pigegymnastiksal har GFO og skole fået et område, hvor eleverne kan arbejde konkret med fagene håndarbejde, billedkunst, hjemkundskab og musik. I tilknytning til centeret er indrettet et projektområde, hvor der kan arbejdes tværfagligt med de kreative fag.

PUC

PUC'en i forbindelse med skolens aula er tænkt som et knudepunkt for fagligt og socialt liv på skolen. Med sin placering mellem indskoling og udskoling er det naturligt blevet skolens hjerte. Her kan eleverne komme i forbindelse med undervisning, der er tænkt på at faciliteterne skal understøtte projektarbejde og med den lyse og indbydende indretning er der lagt op til, at det også skal være et rum for socialt samvær og hvor eleverne kan slappe af ind imellem undervisningen. PUC’en indgår også naturligt i scienceområdet, og det er et ressourcecenter i forhold til IT, AV-materiale og der er sågar mulighed for at lave laboratorieforsøg med det indrettede Waldnerpanel.

Fællesområdet bliver brugt både til projekter og til fritid

Fordybelse i PUC'en