dk uk

En af skolens kerneværdier er trivsel og med det menes der trygge omgivelser med klassen som udgangspunkts for undervisning og sociale relationer. Ønsket om at skabe rum, der stimulerer trivsel ligger bag ved måden skoleafsnittene, indskoling, mellemtrin og udskoling er fordelt på skolen. Man har valgt at sprede hjemområderne ud mellem skolens faglokaler og værksteder for at give ro og minimere konflikter mellem de forskellige skoleafsnit. Hvert skoleafsnit ligger tættest på de faglokaler de bruger mest og centralt som skolens hjerte er PUC’en, teatersalen og elevcaféen.

”Jeg er meget overbevist om, at vi udvikler os i retning af at være en lærende organisation. Forstået på den måde, at de kompetencer, lærere og pædagoger skal have, har ændret sig i forhold til gamle dage. I fremtiden er der for mig at se ingen tvivl om, at elever vil forholde sig til deres lærere på en anden måde. De vil betragte en gruppe af lærere, som nogen de er inde på livet af, og som nogen de bruger i forhold til de opgaver, de nu sidder med. Der er ingen tvivl om, at der stadig vil være undervisning, forstået som formidling af viden.”

”Med en god vægtning mellem undervisning og projektarbejde får vi elever, der har en høj grad af viden inden for faglige områder, som fx naturfag og sprog. Vi vil også se, at eleverne kommer til at klare sig væsentlig bedre i det humanistiske og sociologiske aspekt, fordi de har en helt anden måde at angribe tingene på. På den måde, vil eleverne også være en del af den lærende organisation.” Steen Frederiksen, skoleleder på Skovshoved Skole (2004).

Den nordlige pavillon er en god  ramme for skolens ældste elever

Mellemtrinnet er placeret i hovedbygningen, hvor der er flest faglokaler, eftersom det er det skoleafsnit der bruger dem mest. Indskolingen har til huse i den sydlige fløj tæt ved boldbaner, idræt og legeplads. Udskolingen har fået sin egen afdeling i skolens nordlige ende i nordfløjen og den ene pavillon.

Det var vigtigt for skolen at bevare teatersalen og have det som forum for kunst og kreative udfoldelser. Teatersalen bliver set som et udtryk for skolens fokus på dannelse, herunder lyst og evne til at tage del i fællesskabet og kendskab til musik, drama og kunst. Den eksisterende aula blev ombygget så man bibeholdt et rum til teater men i mindre form end den tidligere aula, og dertil fik man en elevcafé og en såkaldt fællesflade – et omdrejningspunkt for skolen hvor der kan afholdes morgensamling og fællesmøder, og som ligger i forlængelse af PUC og elevcaféen.

Oversigtstegning af Skovshoved Skole