dk uk

Bygherre

Gentofte Kommune/SKUB

Rådgivere

NORD og Cebra
Designarkitekter

JJW
Projekterende arkitekter

Kragh & Berglund
Landskabsarkitekter

COWI
Ingeniør

NCC
Entreprenør

Ibrugtagning

2009

m2

Før: 8777
Efter: 9407

Elevkapacitet

750

Økonomi

98 mio. kr.

Skolens hjemmeside

www.skovshovedskole.dk