dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Skovshoved Skoles status- og værdiproces

Skovshoved Skoles ombygning var resultatet af et intenst samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledere, elever, børn, SKUB-projektgruppen, arkitekter og byggerådgivere. Forløbet blev indledt i 2003 med en diskussion af skolens værdier og de har fungeret som den røde tråd gennem hele projektet og været inspiration og rettesnor i forhold til valg af organisering og fysiske rammer. Med det udgangspunkt har alle stræbt efter at skabe inspirerende, funktionelle og æstetiske rum der danner ramme for læring og udvikling.

Skovhoved Skoles ombygnings- og udviklingsproces blev indledt ved at medarbejdere, børn, ledelse og forældre i løbet af efteråret 2003 diskuterede, hvad der var værdifuldt på skolen og hvad der skulle medtages i SKUB-processen. Som del af dette var medarbejderne på en pædagogisk konference hvor der blev fokuseret på at gøre status over skolens udvikling og få inspiration til nye læringsformer. Eleverne fik mulighed for at deltage i diskussionen om skolen gennem interviewrunder og et fotomaraton. Eleverne udsagn blev samlet i aulaen og forældrene blev inviteret til et stormøde, hvor der blev orienteret og debatteret om den foranliggende proces.

Kundskaber • Dannelse • Trivsel • Medansvar • Sundhed & Glæde

Skolens værdifase løb fra januar til oktober 2004 og forløbet var kendetegnet af en bred og engageret dialog blandt projektets parter. Der blev i den forbindelse oprettet en særlig gruppe – S3 – som var et forum bestående af forældre der ønskede at engagere sig særligt i Skovhoveds Skoles SKUB-proces. S3 gruppen kommunikerede tanker og ideer fra en bredere forældrekreds videre til skolebestyrelsen. I løbet af foråret blev der afholdt møder og debatarrangementer samt foredrag om Hjernen og de mange intelligenser, Fremtidens børn og Hvordan lærer børn. Sideløbende kom alle medarbejdere på kursus i kommunikation og læring for at få ny viden om hvordan børn lærer og inspiration til at omsætte arbejdet med skolens værdier til nye praksisser. Essensen af diskussionerne, holdninger og visioner blev samlet i skolens værdiprogram og dannede grundlag for hvordan skolen fremover ville udvikle og organisere sig.

Skitsefasen

I skitsefasen skulle værdierne konkretiseres i fysiske rammer der afspejler organisering og undervisningsmetoder. Arkitektfirmaerne CEBRA og NORD arrangerede i vinter-forår 2005 en række møder og workshops med skolens brugere for at skabe et fælles grundlag for, hvad skolen skulle indeholde. Der blev nedsat 10 følgegrupper som fokuserede på nogle specifikke områder, f.eks. praktiske/musiske fag eller indskolingen. Arbejdet resulterede i en materialeopsamling hvor skolens områder grundigt blev analyseret på baggrund af brugernes erfaring, behov og ønsker. For hvert område blev der opstillet idéer, drømmescenarier og et behovsprogram. Behovsprogrammerne blev brugt i arbejdet med at disponere skolens ombygning. Dispositionsforslaget blev præsenteret i december 2005 og en bærende idé var at skabe helhed og knytte skolen med den langstrakte facon sammen i enheder fordelt på skoleafsnit.

Skolens PUC