dk uk

Organisering

På Skovshoved Skole er GFO og indskoling blevet integreret med henblik på et samarbejde hvor fokus er på et helhedssyn af barnet. GFO og indskoling er i de samme lokaler og sikre på den måde kontinuitet, sammenhæng og genkendelighed i barnets hverdag.

Hjemområder

Skolen er organiseret i hjemområder, hvor hvert hjemområde rummer klasselokaler og fællesfaciliteter for en årgang eller et spor. Indskolingen har 4 hjemområder. Børnehaveklasserne har deres eget hjemområde, og de tre andre hjemområder består af en 1., 2. og 3. klasse. Den vertikale organisering giver mulighed for at lave grupper efter niveau og det giver også nogle sociale gevinster i form af de store tager ansvar for de små og der bliver knyttet bånd på tværs af årgange. Mellemtrinnet og udskolingen er organiseret omkring hjemområderne i årgange således at f.eks. de tre 6. klasser deler fællesfaciliteter og kan arbejde på tværs af klasserne ved projekter. Udgangspunktet for undervisning er dog fortsat klassen.

Indskoling og GFO

Indskolingens fire hjemområder ligger i skolens sydlige ende i en lav bygning. Man har inddraget kælderetagen til undervisning, og for at gøre det er der gravet ud i terrænet og etableret store amfi-inspirerede områder. På den måde kan man gå direkte ud fra lokalerne og der kommer lys og luft ind. Hvert hjemområde ligger i to etager og er knyttet sammen af en trappe der er udformet som et møbel og som kan bruges som forbindelsesvej og samlingssted. Hvert hjemområde har en stor garderobe, fællesflade, køkken, teamrum og toiletter. Fra indskolingen er der udgang til boldbaner og en stor nyindrettet legeplads med motoriske udfordringer der stimulerer fantasien og legen.

Mellemtrin og fagområder

Mellemtrinnet er placeret centralt i hovedbygningen med en årgang på hver etage. Hvert hjemområde består af 3 klasseværelser med et tilknyttet projektrum, som er med til at gøre undervisningsmulighederne fleksible. Der er også køkken, teamrum og toiletter i forbindelse med hjemområderne.

Der er indrettet faglokalerne i den sydlige pavillon. I stueetagen er der natur/teknik, sløjd og hjemkundskab. Fællesrummet mellem faglokalerne kan bruges til projekter eller møder. På 1. sal er der billedkunst og håndarbejde. Musik er tilknyttet teatersalen og der er mulighed for at bruge scenen til undervisning. Skolens PUC er centralt placeret ved fællesfladen og caféen.

Elevcaféens gule væg ind til PUC og teatersal. De hvide cirkler er en reference til de runde ovenlysvinduer i rummet

Udskoling

Udskolingens tre hjemområder er fordelt på Nordfløjen og den nordligste pavillon. I pavillonen er der tre klasserum og et fællesrum til projektarbejde og afslapning i frikvartererne. Der er desuden et ekstra klasselokale til perioder med 4 spor. Fællesrummene er flot indrettet i friske farver og med møbler, blandt andet fat boys, der afspejler at det er skolens ældste elever der skal bruge dem. På 1. sal i pavillonen er der to lokaler til sprogundervisning eller gruppearbejde. I nordfløjen er der 2 hjemområder og et scienceområde med fysik/kemi og biologi/geografi, laboratorium og projektrum.

Søstjernen

Den østlige bygning overfor pavillonerne er nu indrettet til administration, medarbejderlokaler og specialcenter.

Udearealer

En gennemgående idé i skolens ombygning har været at inddele skolen i tre skoleafsnit og det bliver også afspejlet i udeområderne. Hvert skoleafsnit får sin egen indgang og den nordlige skolegård bliver indrettet med boldbur til de større børn. Indskolingen får direkte udgang til boldbanerne og et nyetableret legeområde. I forbindelse med boldbanerne er der etableret en kunstgræsbane så det er muligt at spille fodbold hele året.