dk uk

Søgårdsblomsten som model for udvikling og organisering

I forbindelse med værdi-arbejdet blev ”blomsten” brugt som model til illustration af den fysiske organisering. Blomsten blev taget med i skitsefasen og her arbejdedes videre på ønskerne om et centralt mødested omgivet af forskellige aktiviteter, en ligeledes centralt placeret PUC med elevernes hjembase i nærheden og differentierede udearealer.

Skolen ønskede at bevæge sig mod en afdelingsopdelt skole, med en opdeling efter alderstrin og med en sammensætning af børn med henholdsvist indlæringsvanskeligheder og socialkognitive vanskeligheder. Intentionen var at skabe en struktur, hvor der var trygge rammer for børnene og samtidig var mulighed for at give dem udfordringer og relationer til andre på deres egen alder. Skolens børn er i alderen fra 6 til 18 år, og man lavede derfor 4 afdelinger, hvor afdeling A var de yngste børn og afdeling D var en unge-gruppe. Tanken bag den afdelingsopdelte skole var beslægtet med SKUB processen på de andre skoler i kommunen men i forhold til Søgårdsskolens praksis, var det et radikalt brud på den hidtidige organisering. 

”I den her proces er vi gået fra en forestilling om, at skolen skulle være delt til at sige, at det nok er noget helt andet vi skal gøre. Processen har fået os til at sige, at børn er børn og der er flere ligheder mellem de her børn, end der er forskelle.” Johnnie Kragh, tidligere skoleleder på Søgårdsskolen (2004).

Før ombygningen gik i gang blev der lavet et projekt med at integrere indskolingen og GFO’en for at se om det ville være frugtbart for skolens børn. Tanken var at skabe en større sammenhæng i børnenes hverdag og støtte dannelse af relationer mellem børn med forskellige vanskeligheder. Forsøget var en succes og samarbejdet mellem GFO og indskoling blev en del at det fortsatte SKUB projekt. Erfaringen gav også tillid til, at det kunne lade sig gøre at omorganisere skolen og at det kunne skabe overraskende resultater for børnene – som Johnnie Kragh sagde det: ”Det går så godt med indskolingsprojektet, at to af eleverne med svære indlæringsvanskeligheder, nu er med i undervisningen hos dem med de generelle indlæringsvanskeligheder. I vores verden er det tigerspring – det er et kvantespring.”

Læs dispositionsforslaget her