dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Søgårdsskolen er endnu ikke evalueret på rum og funktion.

Skolen foretog et projekt, hvor man forsøgte at integrere indskoling og GFO før den egentlige opbygning for at drage erfaringer der kunne bruges senere. Læs mere i Indskolingsprojekt 2004-2005