dk uk

Bygherre

Gentofte Kommune/SKUB

Rådgivere

Cebra og Kollision
Designarkitekter

JJW
Projekterende arkitekter

Rambøll
Ingeniør

Frederiksberg Byggeentreprise
Entreprenør

Ibrugtagning

2008

Før: 2788
Efter: 3200

Elevkapacitet

Ca. 100 elever

Økonomi

68,5 mio. kr.

Skolens hjemmeside

www.soegaardsskolen.dk