dk uk

Rammer der giver ro og fordybelse - og stimulerer kreativitet

Søgårdsskolen er bygget om til at rumme ca. 100 børn og 50 medarbejdere. Skolens nyombyggede rammer lægger vægt på funktioner, der tilgodeser og derved understøtter børnenes forskelligheder og giver mulighed for både ro og fordybelse og liv og kreativitet. Samtidig er skolen blevet en afdelingsopdelt skole, hvor afdelingen på samme tid rummer børn med indlærings- og socialkognitive vanskeligheder. Organiseringen skal sikre balance mellem trygge og overskuelige rammer og udfordringer for børnene. Strukturen sikrer samarbejde, vidensdeling og udvikling for alle medarbejdere. Der er fokus på tværfagligt arbejde med henblik på at ruste børnene fagligt og socialt. Der lægges også vægt på at fastholde et godt forældresamarbejde. 

Arbejdspladser, der er afskærmede for at øge koncentrationen, når der er behov for det

I den nye bygning er Søtorvet skolens nye samlingssted. I tilknytning til Søtorvet ligger musik og gymnastiksalen. Gymnastiksalens døre kan åbnes op til Søtorvet og det giver mulighed for at bruge Torvet kreativt og til store arrangementer. Skolens mindste børn, afdeling A, er placeret lige ved siden af, og det er oplagt at bruge området i GFO-tiden.

I forhold til den nye organisering af elever i aldersgrupper har det været et ønske, at de forskellige afdelinger skulle samarbejde, så der var mulighed for at sikre et overlap mellem aldersgrupperne. Det er tænkt ind i bygningen og de aldersbeslægtede afdelinger ligger i forlængelse af hinanden. Hver afdeling er indrettet med fællesrum og 4 grundrum eller baser.

Skolens PUC med tilknyttet bogcafé ligger i den tidligere gymnastiksal og er ligeledes et centralt mødested for hele skolen.

I forlængelse af skolens svømmehal og fysioterapien er værkstedshuset indrettet med sløjd, håndarbejde, natur/teknikværksted og billedkunst.

Bygninger der matcher omgivelserne  

De rådgivere og arkitekter, der står bag projektet har tilstræbt at tilpasse om- og udbygningen af Søgårdsskolen til områdets øvrige arkitektur. Skolen ligger i et villakvarter på C.L. Ibsens Vej 3. For at matche villastilen har skolens facader derfor både karnapper, kviste, altaner osv. Forskydningerne i facaden giver indtryk af en række mindre villaer frem for én stor bygningsmasse. Den brudte facade giver også mulighed for mindre haver og nicher til differentierede udearealer. Omkring skolen er der plantet træer og buske for at forstærke indtrykket af villahave.

Udendørsarealerne er motorisk og sansemæssigt stimulerende og bruges både i leg og læringssituationer. Der er både grønne arealer og områder til boldspil og cykling. Der er lagt vægt på stor variation i arealerne, og at alle børn vil have et sted de syntes er rart og inspirerende.