dk uk

Integration af indskoling og GFO

Det var et overordnet mål for Tjørnegårdsskolen at skabe fælles rammer for skole og fritid, og give gode muligheder for både læring og leg. Hensigten med at integrere skole og GFO for de mindste børn var at lave en fast base til børnene, hvor de kunne være hele dagen og dermed tilstræbe en form for ro og kontinuitet i de første skoleår.

Det var også et klart mål at skabe et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, så de med kombinationen af deres kompetencer og viden kan skabe de bedste rammer for børnene.

Skoler i skolen

Med udgangspunkt i viden om, at børn lærer forskelligt, og at de lærer forskelligt afhængigt af om de er 9 eller 16, var tanken at opdele skolen organisatorisk og fysisk i tre afsnit – indskoling, mellemtrin og udskoling. Indskolingensafsnittet er 0. til 3. klasse og organiseret vertikalt i et a, b og c spor. Hvert spor består af 4 klasser fra hvert klassetrin og giver således mulighed for at undervisning i forhold til niveau og det åbner også op for muligheden for at knytte faglige og sociale bånd på tværs af klassetrin. Mellemtrinet er klasserne fra 4. til 6. Undervejs i udviklingsfasen valgte lærerteamet at organisere mellemtrinet horisontalt således at eksempelvis 4. klasserne primært skulle arbejde sammen. Udskolingens klasser fra 7.- til 9. blev organiseret vertikalt. Medarbejderne blev organiseret i teams omkring hvert afsnit og samarbejder på tværs omkring klasseundervisning, projektforløb og udviklingen af undervisningsmetoder. Tværfagligheden lægger op til et dybere kendskab til det enkelte barns kompetencer og niveau og er dermed basis for undervisningsdifferentiering. ”Jeg har nogle børn, der har brug for at undervisningen er differentieret, for at de ikke skal kede sig og gå i stå. De skal også have lov til at bruge deres ressourcer og have det sjovt. Og have lov til at blive set, som dem de er. Så jeg er glad for, at der er kommet mulighed for at undervise på tre forskellige niveauer inden for samme klassetrin. Annette Nørregård Jensen, bestyrelsesformand på Tjørnegårdsskolen (2004).

I indretningen af de respektive områder var der opmærksomhed på at inventar, indretning og facilitetsløsninger var differentieret i forhold til alderstrin med henblik på at understøtte børnenes behov mest muligt.

Udearealer som læringsrum

Læring foregår ofte bedst, når børn er aktive. Derfor ønskede skolen, at udendørsarealerne skulle medtænkes som del af læringsrummet, som både lærested og værested, og indrettes på en måde, der udfordrer fantasien og skaberglæden. I tråd med opdelingen af skolen i mindre afsnit blev udearealerne også planlagt til at være differentieret i forhold til alderstrin.