dk uk

Alle de ombyggede skoler bliver evaluerede et par år efter ibrugtagelse. Forholdet mellem de fysiske rammer, pædagogik og organisering undersøges og eventuelle justeringer iværksættes. Evalueringer foretages af eksterne konsulenter i samarbejde med skolerne og bruges til at fastholde fokus på videreudvikling, og på at børnene skal have de bedste rammer for at lære.

Tjørnegårdsskolen blev evalueret i 2005:
”Jeg vil gerne have at der bliver fortalt om Tjørnegårdsskolen, at det har været et rart sted at være barn – et sted hvor man er ordentlige ved hinanden – at man rummer hinanden som børn – har hele spektret her socialt.  Et sted hvor alle får en ballast med til livet der gør, at vi kan blive ordentlige mennesker – med etik og moral – og med en faglig ballast” (Citat fra interview).
Læs hele evalueringen her

Se også en sammenfatning af evalueringen.

Der er efterfølgende sket en opfølgning på de fysiske rammer på Tjørnegårdsskolen i etaper i perioden fra 2006-2009. Indeklimaet er forbedret og indskoling samt grupperum er optimeret.

Tjørnegårdsskolens medarbejdere har alle deltaget i de "Kommunikation og læring" kurser Gentofte Kommune har arrangeret som inspiration til nye undervisningsformer. Kurserne var en central del af skoleudviklingen og blev midtvejsevalueret af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Midtvejsevalueringen omfatter kurserne på: Dyssegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Munkegårdsskolen, Ordrup Skole, Hellerup Skole og Bakkegårdsskolen.
Læs evalueringen her

Tidligt i SKUB-projektet blev der iværksat udviklingsprojekter på skolerne. Projekterne rustede lærere, pædagoger og ledelser til at løse de nye opgaver i forbindelse med udbygning og fornyelse af fysiske rammer. Udviklingsprojekterne havde til hensigt at bruge ombygningsforløbet til at tænke pædagogisk fornyelse.
Læs evalueringen her

Den nye GFO bygning mod den østlige legeplads