dk uk

Bygherre

Gentofte Kommune/SKUB

Rådgivere

C.F. Møllers Tegnestue
Arkitekter

Niras
Ingeniør

Entreprenør
Ejner Kornerup

Ibrugtagning

2002

m2

Før: 6577
Efter: 7134

Elevkapacitet

750 elever

Økonomi

35 mio. kr.

Skolens hjemmeside

www.tjoernegaard.dk