dk uk

Klassen

Det har fra begyndelsen været et stort ønske fra ledelse, medarbejdere, bestyrelse og elever at bevare klassen som det sociale og fysiske omdrejningspunkt for den enkelte elev. Samtidig ønskede man også muligheden for at lave undervisningsdifferentiering og tilrettelægge fleksible læringssituationer med teamarbejde eller samarbejde mellem parallelklasser. Med bygningen af referenceområderne fik man afprøvet nye versioner af det klassiske klasseværelse blandt andet med nicher til gruppearbejde og fløjdøre mellem klasserum til årgangsundervisning.

Områder til fællesskabet

Det forpligtende fællesskab prioriteres højt på Tranegårdskolen og det var vigtig at have rum hvor fællesskabet kan markeres. I den nye tilbygning mellem GFO-køkken og hovedbygning er der skabt et åbent og fleksibelt samlingsrum der giver mulighed for morgensamlinger og andet i uformel stemning. Man ønskede også et fælles indskolingshus for at give de yngste klasser en fornemmelse af helhed i deres hverdag og styrke de sociale relationer. Ved at samle GFO’en med en central placering i forhold til skolebygningen giver man børnene bedre muligheder for et aktivt fritidsliv samtidig med at det er i trygge og rare rammer. Der blev også bygget en ny fælles garderobe for indskoling og GFO, der styrker sammenhængen mellem GFO og indskoling.

PUC

PUC’en fik også en central placering, der stemmer overens med funktionen som skolens mødested og hjerte. Her skal elever kunne mødes på tværs, arbejde tværfagligt og indhente viden og inspiration til deres projekter.

Faglokaler

Tranegårdskolens profil er et højt fagligt niveau og derfor har man også vægtet højt at få nye faglokaler og de er blevet centralt placeret omkring et fagtorv med fysik/kemi og natur/teknik. De moderne faciliteter signalerer seriøsitet, og at man ønsker at stimulere nysgerrigheden for de naturvidenskabelige fag. Lokalernes indretning inspirerer til praktiske forsøg og giver mulighed for at arbejde på tværs af fagene.

”Det er det, det drejer sig om, når vi skal tale om at bygge skolen om. Det er jo ikke for ombygningens skyld, for det er for så vidt ligegyldigt, om vi river nogle vægge ned og sætter nogle andre op. Det er for at understøtte nogle tanker og ønsker, vi har, om at gøre tingene på en anden måde. Det vigtigste er, at det vi gør, vil gavne undervisningen.” Leif Lysgaard-Madsen, tidligere skoleleder på Tranegårdskolen (2004).