dk uk
  This content requires the
Adobe Flash Player.

Get Flash >>

Kontinuitet og forandring

Tranegårdskolens ombygnings- og udviklingsproces blev indledt med en statusfase hvor lærere, pædagoger, ledelse, børn og forældre diskuterede skolens identitet, hvad de var glade for og hvilke traditioner de ønskede at bevare. Dialogen var en måde at indkredse de centrale værdier og fungerede som et fundament for den efterfølgende værdifase. Som udgangspunkt var skolen tilfreds med den hidtidige organisering og pædagogik men efterhånden som dialogen kom i gang og nye muligheder blev artikuleret kom sammenhængen mellem kontinuitet og forandring til balancere. Kjeld Galster, tidligere bestyrelsesformand på Tranegårdskolen har formuleret det således: ”Vi vil i virkeligheden gerne forandre der, hvor det giver mening i elevernes og lærernes hverdag. Vi kan bibringe eleverne endnu bedre boglig viden i en endnu bedre social atmosfære.” ”Jeg forestiller mig, at ændringen først og fremmest er en tilpasning af værdifuld lærdom til en nutid, der kræver, at der bliver lagt lidt ovenpå” (2004).
Udsagn og billeder fra forløbet blev samlet og præsenteret i en folder.

Tryghed • Venskaber • Respekt og tolerance • Nærhed • Ansvar

De fem værdier har været det centrale omdrejningspunkt for Tranegårdskolens udviklingsarbejde. Også i arbejdet med værdiprogrammet fortsatte dialogen med alle interessenter og arkitekterne blev også inddraget. Søren Robert Lund satte visionerne i perspektiv således: ”Jeg synes, det er vidunderligt, når man som arkitekt læser et værdiprogram, man ikke forstår noget som helst af, for så har de, der har formuleret det, drømt nogle drømme, jeg ikke selv har drømt. Jo mere I kan flyve, jo bedre er det for mig, så rigtig god rejse.” Processen kan beskrives som et forløb, hvor en masse døre bliver åbnet ”Måske går vi ikke ind af dem alle, men de bliver åbnet og viser nogle muligheder.”
Læs værdiprogrammet her

Skitsefasen

Efter at have arbejdet med værdiprogrammet skulle værdierne og visionerne omsættes til konkrete ideer om hvordan pædagogik og organisering fremover skulle praktiseres, og hvordan de fysiske rammer afspejles i dette.

Dialogen fortsatte med stor mødeaktivitet for at sikre, at alle tanker blev afprøvet i forløbet. Eksempelvis ”Åben tegnestue” var et medarbejderarrangement, hvor arkitekterne kom med tegningsmateriale som medarbejderne derefter fik mulighed for at arbejde videre på.

Referenceområde I og II

For at anskueliggøre arkitektens forslag byggede man to forsøgsområder, hvor klassens udformning blev ændret og noget af gangarealet blev inddraget for at give mulighed for mere fleksibel undervisning. Derved kunne nye undervisningsformer afprøves i praksis før at det endelige byggeri gik i gang.
Skitsefasen udmøntede sig i et dispositionsforslag der blev fremlagt i marts 2006.

Referenceområde 1, 1. sal

Referenceområde 2, 2. sal

”Det har været en arbejdsom proces, idet forældrene dels har taget udgangspunkt i deres egen forgangne skoletid og dels holder fast i en skole, der fungerer godt. Det kan man ikke fortænke dem i. Det har derfor været nødvendigt at fastholde fokus på, hvordan man gør en god skole bedre!” Karen Kjølbye, bestyrelsesmedlem på Tranegårdskolen (2004).