dk uk

I 2008 var ombygningsdelen af Tranegårdskolens SKUB-projekt færdig, og skolen havde fået en PUC i to etager i den tidligere gymnastiksal, der var indrettet ny administration og gode medarbejderfaciliteter. Skolen havde fået et længe savnet hjemkundskabslokale og desuden et nyt kreativt fagcenter hvor billedkunst, sløjd og håndarbejde er placeret i forlængelse af hinanden. Skolens faglige profil bliver understreget ved nybygningen der rummer fysik/kemi og natur/teknik.

Skolens har fået udvidet idrætsfaciliteter i den nærliggende og nybyggede hal – Hellerup Fritidscenter og multihal, hvor også skolens fritidscentertilbud til børn fra 4. klasse og op, nu befinder sig. Læs mere om projektet Hellerup Fritidscenter under "projekter".

Den store hal i Hellerup Fritidscenter, hvor skolens idrætsundervisning finder sted

Klasselokalerne for skolens mellemtrin og  udskoling er indrettet med smartboards, nicher og fløjdøre mellem klasselokaler så er mulighed for både klassebaseret undervisning, årgangsundervisning og gruppearbejde.

Tranegårdskolen har valgt at fortsætte med adskilt GFO og indskoling. GFO’en i den Gule Villa er blevet ombygget og moderniseret og er gennem en tilbygning blevet knyttet tæt til skolens mødested, den nye trappe i skolens centrum. Her er der også  GFO køkken og et nyt musik/drama lokale som både skole og fritid har stor glæde af.

På udearealerne er der etableret alderstrinopdelte legeområder og bandebane med blødt underlag.